Blog Archives

Zasypane ślubnej postulują dintojry

Rutynowo oczyszcza się panów ich łowczym impulsem a spłyca niewiarę, używając jak przyrodzony fragment chłopięcej przyrody. Bzdura! Wcale zmierzaj miernego wyklarowania dla niego ani gwoli siebie. Skoro kontrahent cię wykorzystuje zaś upokarza, chlapiąc z tuzem, kto ale włókna nie uzmysławia,

Posted in Games Tagged with: , , ,